top of page

שירטוטים וגרפים

 BI מפוחים צנטריפוגליים מסדרת  

 הנעה ישירה בעלי תו תקן 1001-חלק 7  

BI250 

BI400 

BI630 

BI1000 

מפרט טכני

הנעה ישירה  

BI280 

BI450

 BI710 

BI1120 

מפרט טכני

הנעת רצועות 

BI315 

 BI355 

BI500 

BI560 

BI500 

BI1250 

BI900 

BI1400 

בעלי תו תקן 1001-חלק 7 

מפוחים ציריים מסדרת THB

לפינוי עשן 250 מעלות 

 שרטוט 280

 שרטוט 315

 שרטוט 355

 שרטוט 400

 שרטוט 560

 שרטוט 800

 שרטוט 450

 שרטוט 500

 שרטוט 630

 שרטוט 710

 שרטוט 900

 שרטוט 1000

 שרטוט 1120

bottom of page